Hva kan vi gjøre for deg

Våre tjenester spenner seg fra enkle serviceoppdrag til full drift av din bedrifts it-løsning.

Vi tilbyr installasjon, overvåking samt konsulenttjenester og prosjektledelse for spesielle oppdrag.
 
Vi er her for at din bedrift skal bli bedre på det den er god på. 

Våre ansatte har lang og bred erfaring fra IT-bransjen og har kunnskap i alt fra brukerstøtte til salg, implementering av større forretningssystemer, utvikling av applikasjoner og databaser. Vi innehar nødvendig sertifisering på komplekse it-systemer og hjelper til med valg av it systemer og prosjektledelse. Sammen med våre samarbeidspartnere tilbyr vi en skreddersydd it-løsning for din bedrift.

ITavdeling1 AS er leverandøruavhengig og bidrar med en objektiv vurdering for å finne den beste og mest kostnadseffektive løsning for din bedrift.

Henrik A. Hakimi
Daglig leder
Nina Skau Kolstad
Økonomiansvarlig
Sebastian Linde Hakimi