Support

ITavdeling1 gir support / fjernsupport uavhengig av kundeforhold.

Dersom din bedrift har en avtale med andre it-leverandører kan vi likevel hjelpe deg.  

Vi kan koble oss til din PC eller MAC og yte support over nettet.

Link til fjernsupport, trykk på ønsket valg under: